לפרטים וייעוץ חייגו עכשיו 03-6292000

1. לא רבים יודעים כי ניתן להגיש תביעות גם בהוצאה לפועל. מדוע זה טוב ובמה הדבר שונה ממה שהיה נהוג עד כה? עד לפני תיקון חוק ההוצאה לפועל, כל מי שחפץ להגיש תביעה, היה מגישה לבית המשפט המוסמך, למשל בית משפט שלום, תביעות קטנות וכיוצ"ב. לאחר שהתובע היה זוכה בפסק דין והנתבע לא שילם לו, היה התובע פונה להוצאה לפועל על מנת לגבות את החוב.

2. בשיטה הישנה שהייתה נהוגה בעבר, קודם כל פניה לבית המשפט ואחר כך להוצאה לפועל, היו חסרונות בכך שהעלויות בניהול התיק היו גבוהות יותר, נדרשת לשלם אגרות והוצאות שכר טרחת עורכי דין פעמים, גם עבור התיק בבית המשפט וגם עבור התיק בהוצאה לפועל. כיום כאשר אנו מגישים את התביעה בהוצאה לפועל משלמים פעם אחת אגרה ואם החייב אינו מגיש כתב הגנה, ניתן להמשיך נגדו במישרין בעיקולים. ההוצאות גם נחסכות בעלויות המסירה של החומר המשפטי לנתבע שנעשות פעם אחת וכן ההליך יותר מהיר וחוסך זמן. יתרון נוסף בהליך זה שאין סמכות מקומית וניתן לפתוח את התיק בכל מקום בארץ שבו קיימת לשכת הוצאה לפועל.

3. לא כל תביעה תתאים להגשתה בהוצאה לפועל. התביעות הרלוונטיות הינן תביעות על סכום כסף קצוב (סכום שניתן להעריך) מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליהם ראיה בכתב או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק כגון חוב לעריה. כמו כן סכום התביעה לא יעלה על 50,000 ש"ח ביום הגשתה.

4. המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל חובה עליו לשלוח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל, ההתראה תישלח בדואר רשום וללא צירוף ההתראה בעת פתיחת התיק, התיק לא יפתח.

5. לא תוגש תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל אלא בתום שלושים ימים מיום שהתובע שלח לנתבע את ההתראה; הבקשה לפתיחת התיק תוגש בצירוף כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה ואישור על משלוחה בדואר רשום לנתבע, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה.

6. הנתבע רשאי להגיש התנגדות לכתב התביעה, לרבות התנגדות מהטעם שלא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בחוק. להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות וכן כל מסמך התומך בהתנגדות.

7. הוגשה התנגדות, יעכב ראש ההוצאה לפועל את ההליכים ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט המוסמך.

8. המועד להגשת התנגדות לבקשה לביצוע התביעה יהיה שלושים ימים מיום המצאת האזהרה, שאם לא כן, יחשב הבר כאיחור, אנו נהיה חשופים לעיקולים ואם ברצוננו בכל זאת להגיש התנגדות לתביעה, חובה להגיש בקשה להארכת המועד וקיים סיכוי שלא תמיד יאשרו את הבקשה.

9. לסיכום: יש להקפיד שהתביעה תתאים להליך של הוצאה לפועל, כי החסרה של פרט זה או אחר, עלול למנוע את פתיחת התיק וכאמור התביעה תתאים לחוב עד 50,000 ₪ בלבד.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן