לפרטים וייעוץ חייגו עכשיו 03-6292000

הליכי פשיטת הרגל מיועדים לאפשר לחייבים שאינם יכולים לפרוע את חובותיהם, הזדמנות כדי לפתוח דף חדש בחיים באמצעות הליך משפטי שבסיומו החובות ימחקו ותיקי ההוצאה לפועל ייסגרו.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי ניהול הליכי פשיטת רגל, כפופים לחובת תום הלב החלה על החייבים גם לפני הגשת הבקשה לפשיטת רגל וגם תוך כדי ההליכים ובמה דברים אמורים.

תום לב לפני הפנייה להליכי פשיטת רגל

פשיטת הרגל, מהווה הגנה לחייב וחייץ מפני הנושים. הגנה זו תעמוד לחייבים אשר החובות שלהם נוצרו בתום לב ולא בכוונת מרמה. אדם שעקץ למשל את הציבור, לא יוכל לכסות תחת ההגנה של פשיטת הרגל.

תום לב תוך כדי קיומם של הליכי פשיטת הרגל

התנהלות החייב במהלך ההליך, מחייב את החייב או החייבת לנהוג בתום לב ובשקיפות מלאה. על החייבים לשתף פעולה עם המנהל המיוחד שמולו מתנהלים. על החייבים לגלות את כל המידע באשר למצבם הכלכלי ורכושם ולהמציא כל מסמך ומידע שיידרש.

תום הלב בהליך, מחייב את החייבים לשלם באופן מלא ובזמן את צו התשלומים שנקבע להם וכן להגיש את הדוחות הדו חודשיים הנדרשים במועד, כאשר הם מלאים ואליהם מצורפים כל האסמכתאות הרלוונטיות.

חייבים אשר מצויים בתוך ההליך, יקפידו שלא ליצור חובות חדשים וחל עליהם איסור לשלם לנושה זה או אחר (העדפת נושים) שלא באישור בית המשפט.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן