עברית English
 
הגבלה על רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל
רבים מהחייבים לא באמת מבינים את המשמעות של ההגבלה בהוצאה לפועל ומכאן מאמר זה.
חייבים שאינם משלמים אחר צו התשלומים שנקבע להם ובכפוף להוראות חוק ההוצאה לפועל, חשופים לקבלת צו מרשם ההוצאה לפועל בדבר הגבלות שונות כגון, עיכוב יציאה מהארץ, אי חידוש דרכון, הגבלה בבנק ולענייננו, צו הגבלה על רישיון הנהיגה.

הצו הנו מניעת חידוש רישיון הנהיגה וכן מניעת החזקת הרישיון.  הסנקציה נכנסת לתקופה לאחר 30  יום מהחלטת רשם ההוצאה לפועל ולכן היא נחשבת כסנקציה מידית ואחת החשובות.
 
 חייב שהוטלה לגביו ההגבלה הנ"ל, אינו רשאי להחזיק רישיון נהיגה ולמעשה הוא נוסע כמי שלא חידש את רשיון הנהיגה כגון עקב אי תשלום אגרה.
 
המשמעות של נסיעה ברכב ללא רישיון נהיגה תקף, קנס ו 8 נקודות. כמו כן לאחר שנה יכול משרד הרישוי שלא לחדש את רשיון הנהיגה אלא לאחר עשיית מבחן נהיגה (טסט).
 
בנוסף קיימת סכנה של נהיגה ללא ביטוח.
 
הנזק לחייבים יכול להתבטא גם באיבוד מקום העבודה ללא רישיון הנהיגה.